Slide toggle

Liên hệ

Thứ 2- Thứ 7: 08:00 - 17:30 Văn Phòng: Tổ 4, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 0793.113.999 tony.luu@gppaperstraw.vn

Cam kết hành động giảm chất thải nhựa, bảo vệ môi trường biển

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch PRO Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn. Trước thực trạng đó, Việt Nam đã cam kết hành động giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường sinh thái biển và đại dương.

Ngày 11/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các thành viên của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO) đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua các hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch PRO Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch PRO Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ.
(Ảnh: Khương Trung)

Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và ông Phạm Phú Ngọc Trai – Chủ tịch PRO Việt Nam cùng 12 thành viên PRO Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu, phân loại chất thải tại nguồn; Hỗ trợ, tăng cường năng lực, hiệu quả của hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải; Tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất, chủ sở hữu thương hiệu, nhà phân phối, bán lẻ hiện đại và truyền thống và nhà nhập khẩu trong việc quản lý rác thải sau tiêu dùng và tái chế; Thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp tái chế và hỗ trợ các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường; Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải và nền kinh tế tuần hoàn…

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh hiện nay vấn đề rác thải biển và ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà loài người đang phải đối mặt. Trước thực trạng đó, nhận thức được vai trò và sứ mệnh trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu, Việt Nam – một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc đã cam kết hành động giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường sinh thái biển và đại dương.

ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phối hợp
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Chủ tịch Liên Minh tái chế bao bì PRO Việt Nam Phạm Phú Ngọc Trai
ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phối hợp. (Ảnh: Khương Trung)

Trước thực trạng trên, Bộ TN&MT đã hợp tác với các thành viên của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom và tái chế rác thải.

Sự hợp tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai nhằm hướng đến bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên cho một Việt Nam phát triển bền vững.

Chủ tịch Liên minh tái chế bao bì Việt Nam Phạm Phú Ngọc Trai cho biết, thực hiện sứ mệnh “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và hỗ trợ việc tái chế bao bì trở nên dễ tiếp cận và bền vững hơn”. Liên minh hướng tới mục tiêu đến năm 2030, các bao bì đóng gói do các thành viên đưa ra tiêu thụ trên thị trường sẽ có khả năng thu gom để tái chế.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng và phát triển hệ thống thu gom bao bì trên cơ sở hợp tác với chính quyền địa phương và các bên liên quan trong ngành để thúc đẩy tái chế với các hoạt động giáo dục, thu gom, tái chế và đặc biệt hợp tác với các cơ quan thuộc Chính phủ trong vai trò doanh nghiệp công dân.

Theo Bích Liên (ĐCSVN)

Nguồn: http://dangcongsan.vn/khoa-giao/cam-ket-hanh-dong-giam-chat-thai-nhua-bao-ve-moi-truong-bien-534782.html

Bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật

show